Amerika

Furthest Right

Gröna konservativa (Brett Stevens)

Translated by Antagonisten

Här på Amerika.org har vi kommit ut ur garderoben som gröna konservativa.

Att vi är gröna konservativa är inget som vi vill dölja. Olyckligtvis förstår de flesta inte vad det innebär. Därför ska vi försöka klargöra innebörden av detta ställningstagande.

Varför de flesta konservativa inte är ”gröna”

I vårt moderna politiska spektrum dras vi i två motsatta riktningar. Skälet till detta är för att ingen av sidorna vill ha några likheter med motståndarsidan, men samtidigt är det något oundvikligt. Med tiden kommer båda våra alternativ att bli allt mer likriktade. Detta för att båda rörelser har gemensamma rötter i den klassiska liberalismen.

De flesta konservativa vill därför inte röra i miljöpolitik, inte ens med en lång pinne. Miljöpolitik är liberalernas område. Desto mindre man har gemensamt med dem, desto bättre.

Men konservativa blir också ivägskrämda av ”de gröna”, då denna gruppering till stor del består av mer eller mindre hopplösa människor som tror att vi kan rädda jorden genom att byta glömdlampor och återvinna kondomer.

Det som dock avskräcker konservativa mest från gröna frågor är att regeringar, som sällan är blyga på att använda katastrofer till sin fördel, använder växthuseffekten som en ursäkt till att öka sin makt.

Samtidigt strör nyhets/underhållnings-media salt i såren. De använder växthuseffekten för att hålla oss rädda och vaksamma. Vilket säljer lösnummer.

Till sist; Att vara ”grön” är ungefär lika smart som att vara libertarian, båda riktningar saknar helhetsperspektiv och riktar sig bara till en del av människors behov.
Om staten nu ska regera över människor, varför ska den då bara rikta in oss på en del av människans behov och ett fåtal frågor? Vi behöver helhetsperspektiv. Konservatism har ett helhetsperspektiv. Därför bör miljöfrågorna vara en del av konservatismen, utan att konsumeras av dem. Det är inte svansen som viftar hunden.

Vad är då grön konservatism?

Konservativa har haft ett miljövänligt perspektiv i flera århundranden nu. Vi kallar det för ”konservation”.

Som vi ser det handlar människans samhälle i första hand för sig självt, och regleringar kan inte stoppa varje överträdelse. Dessutom får samhället dras med ännu ett lager av trög byråkrati. Istället för regleringar bör vi se problemet för vad det är: Människan ersätter naturen, var hon än bosätter sig.

En konservativs lösning på problemet är enkel: Lämna stora ytor av naturligt landskap oberörda, och hindra bebyggelse inom dessa områden. Alla kan besöka dessa national parker, men utan att störa naturlivet.

Det här betyder inte att vi helt och hållet utesluter andra lösningar.

Däremot sätter vi vår tro till marknaden framför regleringar, närhelst det är en möjlighet. Det eftersom byråkrati förstör allt som kommer i dess väg och lägger ett täcke av problem och ineffektivitet över allt. I det stora hela göra byråkrati det mesta mindre trevligt, samtidigt som det gör det svårare för människor att känna sig som en del av något, när de befriar alla från eget ansvar.

En konservativ föredrar därmed att sponsra tillverkare av LED-lampor hellre än att förbjuda vanliga glödlampor. Sponsringen kan då komma genom att nationella institutioner som NASA eller militären gör beställningar på LED-lampor. Istället för rena stimulans-paket som sedan ”försvinner”. Till slut blir LED-lamporna billiga nog för alla, och tar på ”naturlig” väg över som våran inomhusbelysning.

Konservatism är den enda hållbara lösningen

Ingen tror väl att man räddar klimatet genom att tvinga folk att byta glödlampor?

Vars människor än förflyttar sig använder vi oss av mark. Precis som oss behöver andra djurarter också mark. För att leva, jaga, bygga bo och föröka sig.

Vi människor använder inte bara mark för hushåll. För varje ny person behöver samhället; bygga fler vägar, fler sjukhus, fabriker, skolor, vattenreningsverk, flygplatser, affärer, postkontor, kyrkor, fängelser och resturanger.

Om vi ska kunna bevara mångfalden i naturen så måste vi skära ner på vår exploatering av marken. Vi behöver göra det eftersom människor inte bara behöver mark att bo på, utan också kräver en massa extra infrastruktur. Det bästa sättet att skära ner på vår exploatering av marken ter sig tydligt:
Minska befolkningsmängden.

Medans liberalismens synsätt utgår från folkmassan, är konservativas synsätt mer cyniskt. Vi vet att fattigdom ofta är resultatet av sämre utvecklade kognitiva förmågor och att evolutionen favoriserade ”smartare” nationer. Även om konservativa många gånger är religiösa, är vi konservativa sanna Darwinister i och med att vi vill göra bättre människor – Inte fler.

Men om man vill vara populär hos massorna, måste man insistera att alla är lika underbara, att alla är lika viktiga och begåvade. Massorna säger att vi alla är jämställda, och att det är viktigare än konsekvenserna av allas okränkbara rätt till liv.

På grund av detta hugger vi ner några kvadratmeter skog för varje ny person som föds, samtidigt som vi klappar varandra på ryggen och mår bra för att vi är så progressiva. Våra avsikter kanske var oskyldiga, men det är med dessa avsikter som vi förstört naturen.
Förutom att vara rena konservationister, och bespara stora landområden mänsklig bebyggelse, måste vi på något sätt minska befolkningsmängden. Vi måste göra det på ett sätt som både undviker regleringar (ineffektivt) och tyranni (korrupt).

Ett sätt att göra det på vore att förorda en massiv kulturell skiftning, till idén om ett liv i harmoni med naturen. En idé och ett ideal, som återfinns hos socialkonservativa, traditionellt religiösa och bland etniska kulturer.

Varför inte? Dessa gamla kulturer och samhällsmodeller har i evolutionär anda fått anpassa sig till att vara maximalt kompitabla med naturen. Vi måste helt enkelt utveckla en vördnad för naturen, och se naturen som en jämnställd part vid förhandlingsbordet.

Vi människor måste försöka lösa våra mänskliga problem, men samtidigt ta naturen i beaktning och hur den påverkas av våra ”lösningar”. Eller kanske ännu bättre, inspireras av naturens ofta eleganta lösningar som med säkerhet har fungerat längre än ett par hundra år.

Det här det grundläggande tankesättet bakom grön konservatism.

Vad detta betyder i praktiken

Du har nog fått lära dig av vänster-etablissemanget att de flesta av de lösningar vi nu kommer lista är onda eller omoraliska; Det är föga förvånande, eftersom vänstern vill sitta kvar vid makten demoniserar de alla lösningar som inte tillhör dem själva.

Här är några gröna konservativa lösningar:

  • Inget berättigandet. Ett välfärdsamhälle inbjuder till förökning utan eftertanke; Arbetsförsäkringar uppmuntrar till ansvar och en familje orienterad förökning. Skär ner pÃ¥ de enorma sociala utgifterna, som orsakat sÃ¥ mycket fattigdom, brottslighet och förtvivlan.
  • Ingen jämlikhet. LÃ¥t de smartaste och bästa stiga till toppen, och föröka sig mer; befolkningens elit hÃ¥ller traditonellt sett sin förökning i ordning, medans den fattiga befolkningen inte brukar göra det.
  • Ingen invandring. Vi har nog med människor, och att släppa in fler uppmuntrar inte bara befolkningsökning här, utan ocksÃ¥ i hemländerna där man behöver ersätta utvandrarna.
  • Konsumptions skatt. Beskatta inte rikedom! Beskatta konsumering! En som kör en 1.5L Honda, borde inte behöva betala lika mycket som en som kör en 6.7L SUV.
  • Lämna mark. Köp upp stora landomrÃ¥den med skattemedel och gör dessa till naturreservat. Detta skulle öka värdet pÃ¥ redan bebyggd mark, och vara ett incitament till att rusta upp slummomrÃ¥den.
  • Forskning & Utveckling. Öka budgeten för bÃ¥de militären och NASA, för att hitta mer effektiva och mindre slösaktiga produkter. Dessa kommer sedan spridas av marknadskrafterna.
  • Inget utlandsbistÃ¥nd, ingen kvotering, inga bidrag. LÃ¥t det naturliga urvalet och marknaden reglera befolkningen. Resultatet kommer vara en minskad, men mer kompetent, befolkning.

Dessa lösningar skulle kunna tas i bruk på en gång, till en lägre kostnad än våra nuvarande program.

Från början skulle många politiker som gjort karriär på att lova berättiganden hit och dit klaga. Men med tiden skulle en sådan här politik minska inflytanden hos denna destruktiva grupp. Istället skulle personer som inte bryr sig om personlig vinning, utan bra styre, ta efter.

Tags: ,

|
Share on FacebookShare on RedditTweet about this on TwitterShare on LinkedIn