Amerika

Furthest Right

Kult jednotlivca: Slovakian translation of “Cult of the Individual”

Destabilizovaný jednotlivec si vyžaduje, aby stál vždy na prvom mieste. Z toho dôvodu požaduje poriadok, ktorý podporuje kult jednotlivca, dav unikátov, tlupu ikonoborcov, armádu voľnomyšlienkárov. Hovoríme o individualizme ako o filozofii, ktorá (a) umiestňuje jednotlivca nad všetko ostatné, (b) interpretuje všetko dianie cez jeho vplyv na jednotlivca, ktorý je považovaný za jediný a od všetkých ostatných izolovaný faktor.

Jednotlivec chce predovÅ¡etkým uznanie: individualita chce počuÅ¥, že napriek vÅ¡etkým jej psychickým a telesným nedostatkom je rovnocenná vÅ¡etkým ostatným individualitám, a že rovnako pravdepodobne ako oni je schopná dosiahnuÅ¥ úspech. Jednotlivec chce byÅ¥ hodnotený na základe svojej osobnosti, nie na základe fyzických kritérií ako sila, inteligencia, zdravie alebo schopnosÅ¥ – áno, skutočne ide o fyzické danosti, pretože sú predurčené schopnosÅ¥ami mozgu a tela. Môžete vzdelávaÅ¥ hlupáka, ale on zostane hlupákom. Môžete trénovaÅ¥ mrzáka, ale on zostane mrzákom. Preto jednotlivec chce byÅ¥ hodnotený, teda on vlastne vôbec nechce byÅ¥ hodnotený, ale pretože je to nevyhnutné, chce byÅ¥ hodnotený na základe osobnosti, účesu a majetku, čiže vecí, ktoré môže ovplyvniÅ¥.

Jednotlivec chce, aby realita fungovala podľa jeho či jej želaní. Jednotlivci, ak by bol výber ponechaný na nich, by boli najradÅ¡ej vÅ¡etci kráľmi, hoci popravde najlepšími kráľmi by boli ľudia, ktorí nevládnu pre osobné blaho, ale pre potreby krajiny – pre jej ľud, zem, zvyky, hodnoty. Každý jednotlivec bude kráľom, a pretože nemôžeme vládnuÅ¥ kráľom, keďže potom by už neboli kráľmi, chceme vÅ¡etci vlastné ostrovné kráľovstvo izolované od ostatných. Ak budeme potrebovaÅ¥ ostatných, zaplatíme im, a tak sa presvedčíme, že nenaruÅ¡ujeme ich kráľovskú moc (je spravodlivé, že vÅ¡etci pracujeme a zarábame peniaze, aby sme boli kráľmi, peniaze, podobne ako čas strávený v práci sú rovnako dostupné vÅ¡etkým kráľovským individualitám).

Jednotlivec chce mať svoje žiadosti uspokojené takým spôsobom, aby nedošlo k narušeniu jeho majestátu. Nemala by jestvovať žiadna kritika prežierania, pretože kráľ si nezaslúži kritiku. Podobne nám nik nesmie brániť v zhromažďovaní akéhokoľvek majetku, aký si žiadame, či už to sú žiarivé nové vecičky (pre menej bohatých) alebo objekty so skrytou nostalgickou hodnotou (pre strednú triedu). Chceme drogy, a ak tie sú zle, potom chceme alkohol a cigarety, a tiež chceme dostupný sex bez akéhokoľvek pocitu, že v dlhodobom horizonte by snáď bolo lepšie investovať náš čas do trvalejšieho vzťahu.

Jednotlivec chce “slobodu,” aby jeho či jej výber nemohol byÅ¥ kritizovaný ako sebecký, Å¡ialený, skazený alebo hlúpy. To umožňuje jednotlivcovi zakryÅ¥ svoje chyby a patologické správanie maskovaÅ¥ ako svoj “výber,” hoci ide skôr o prejav nejakej minulej traumy. “Nemám skupinový sex vo vlastných hovnách bičovaný trpaslíkmi, pretože som bol v detstve znásilňovaný,” vyhlasuje Kráľ Jednotlivec, “ale preto, že to tak sám chcem.” Ľudia žijúci v priemerných mestách s priemerným zamestnaním a priateľmi, túto chybu v myslení často využívajú, aby najčastejÅ¡ie sami v sebe utlmili pocit, že s istou dávkou snahy by mohli žiÅ¥ viac naplňujúci život.

Jednotlivec nechce žiadne pripomienky vlastnej smrteľnosti alebo jej predĺžený proces, teda prirodzený výber. Nehovoríme o našich nedostatkoch, o našich deformáciách, ani o tom, akí jednoduchí a nudní by sme boli, ak by z nás zmizli slnečné okuliare, trendové oblečenie a účes. Nechceme sa zúčastniť žiadnej súťaže, v ktorej by boli odhalené naše vnútorné schopnosti, pretože to by nám až príliš pripomínalo prirodzený výber. Chcem zrušiť všetky hodnosti, akúkoľvek hierarchiu tak, aby naše nedostatky zostali zamaskované pod zrovnoprávňujúcim faktorom uznania. Nikdy neumriem.

Aby boli tieto pravidlá dodržiavané, je kolektívnou potrebou týchto jednotlivcov zoskupiť sa v dave a tým sa stráca ich individualizmus v prospech dodržania dogmy individualizmu, ako keby si niekto pomýlil signál z udalosti s udalosťou samotnou. Jednotlivec poznajúci len seba a interpretujúc všetku realitu skrze seba neničí len sám seba, ale tiež ukrýva realitu za dymovou clonou nerealistických pravidiel a zasieva semená pre cestu vedúcu k zničeniu nás všetkých.

Our gratitude goes to the “Slovakian Active Nihilists” for this translation.

|
Share on FacebookShare on RedditTweet about this on TwitterShare on LinkedIn